Okuduğunuz haber
YABELTAŞ VE HİZMETAŞ ZARARDA!
Anasayfa   /    Yalova    /    yabeltaş ve Hizmetaş Zararda!

yabeltaş ve Hizmetaş Zararda!

Yabeltaș ve Hizmet A.Ș yönetim kurulu başkanı Celal Özel, şirketler Mali yapısı, borç alacakları, personel sayıları hakkında açıklama yaptı. Yürüyen Köşk te yapılan basın toplantısına Belediye başkan vekili Mustafa Tutuk, şirket yöneticileri de iştirak etti.

YALOVA      22 Temmuz 2020 - 00:02     344     0

yabeltaş ve Hizmetaş Zararda!Yabeltaș ve Hizmet A.Ș yönetim kurulu başkanı Celal Özel, şirketler Mali yapısı, borç alacakları, personel sayıları hakkında açıklama yaptı. Yürüyen Köşk te yapılan basın toplantısına Belediye başkan vekili Mustafa Tutuk, şirket yöneticileri de iştirak etti.

Personel giderleri bütçenin %80 nini geçiyor. Haziran ayında maaşları ödeyemedik.

Yönetim kurulu Başkanı Celal Özel açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi;Yabeltaş A.Ş. ve Hizmet A.Ş. Genel kurullarının 8 Mayıs ve 13 Mayıs ile 15 Haziran 2020 tarihlerinde oluşturduğu yeni yönetim kurulu ve bu yönetim kurullarının başkanı olarak şirketlerimiz hakkında sizleri bilgilendirme yapmak amacıyla davet ettim.

Şirketlerimizin Mayıs sonu itibariyle durumları, dönem sonunda ulaşmak isteğimiz hedefler, yönetim ilkelerimiz ve oluşturacağımız çalışma kültürümüzü sizler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak istedik. Sizlere 10 başlıkta bilgilendirmede bulunacağız. Şirketlerimizin kuruluş tarihleri ve kuruluş amaçlarını, içinde bulunan işletmelerin kimlikleri, şirketlerimizde yaratılan istihdam, mali durumları, şirket giderlerinin dağılımı, personel giderlerinin satış cirosu içindeki oranları, borç listesi ve tutarları, alacak listesi ve tutarları, şüpheli alacak listesi ve tutarlarını anlatacağız. Sunacağımız bu bilgilerle şirketlerimizin tablosunu net olarak görmemizi sağlayacaktır.

YABELTAŞ A.Ş.
1) Kuruluş tarihi 15 Şubat 2000 Genel kurul tarihi 8 Mayıs 2020 Yetki belgesi tarihi 11 Mayıs 2020

2) Kuruluş amacı: Belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarının görev sahasına giren işleri ile kuruluşlarla mutabakat temini suretiyle veya diğer şekil ve suretlerle yapmak, bu işler için tesisler kurmak inşaa etmek kuruluşlarla ortaklık kurarak doğrudan iş yapmak veya yaptırmak.

3) Yabeltaş işletmeleri Tatil Park, Rıhtım Otopark, terminal ve merkez minibüs terminalidir.

4) istihdam: görevi devraldığımızda Yabeltaş işletmelerinde merkez dâhil çalışan sayısı 104’tü. Bu çalışanların içinde üniversite mezunu oranı sadece yüzde 4, ortalama kıdem yaşı ise 5,37 ' dir.

5) Şirketlerimizin mali durumlarını 2019 yılı ilk beş ayı ve 2020 yılının ilk beş ayı olarak karşılaştırma imkanı bulacaksınız. Yabeltaş şirketi 2019 yılında 307 bin TL zararla kapatmıştır. 2019 ilk 5 ayı 151 bin TL zararla kapatmış. 2020 ilk beş ayı 554 bin zararla kapatmıştır. Gelirlerimiz ise 2019 yılı 6 milyon 281 bin TL, 2019 ilk beş ayında ise 2 milyon 135 bin TL, 2020 yılında 1,573 milyon TL olmuştur.

6) Giderlerin dağılımında en yüksek bölüm personel giderleri. İkinci olarak enerji giderleri geliyor. Üçüncü ise iş yeri bakım onarım giderleri. Personel gideri 2019 yılında 5 milyon 339 bin TL. 2019 ilk beş ayı 1 milyon 804 bin TL, 2020 ilk beş ayı 1 milyon 763 bin TL olarak gerçekleşmiştir.
Personel giderinin ciro içindeki oranları ise; 2019 ilk beş ayında yüzde 85, 2019 yılı yüzde 85, 2020 ilk beş ayı yüzde 112 olarak gerçekleşmiştir.
Görüldüğü gibi şirketin temel probleminin aşırı gereksiz insan yükünün bulunmasıdır. Bu kadar yüksek insan yükü ile personel giderini düşürmeden mali kaynağının düzelmesinin olanağı asla bulunmamaktadır.

7) Şirketimizin Borçları:
Yabeltaş işletmesinin mayıs sonu itibariyle toplam borç tutarı 17 milyon 218 bin TL’dir. Bunun dağılımı vergi 8 milyon 708 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumu 5 milyon 929 bin TL, TİGEM kira borcu 1 milyon 131 bin TL, Ecrimisil 41 bin TL ve Yalova Belediyesi 879 bin TL’dir.
 
8) Şirketimizin alacakları:

Toplam alacak 3 milyon 475 bin TL’dir. Bunun 1 milyon 872 bin TL’si şüpheli alacaklar sınıfında olup tahsilleri mümkün görülmemektedir.TatilPark işletmecilerinin ve konaklayanlarının kira borçları 1 milyon 826 bin TL, terminal yazıhane 1 milyon 61 bin TL borçları bulunmaktadır.Toplam 2.887 milyon TL alacağımız Tatilpark işletmecileri ve Terminal Yazıhane işletmecileri borçları bulunmaktadır.

 HİZMET A.Ş.
1) Kuruluş tarihi 7 Eylül 2000 Genel kurul tarihi 13 Mayıs 2020 olağan üstü 5 Haziran 2020 Yetki belgesi tarihi 13 Mayıs 2020

2) Kuruluş amacı: Sağlık sosyal ve esenlik hizmetleri ile ilgili ekonomik yatırım ve işletmeciliği faaliyetlerini deruhte etmek, ticari ve sanayi her türlü faaliyette bulunmak, kamu kuruluşlarının görev asasına giren sağlık sosyal ve esenlik faaliyetleri ile ilgili kuruluşlarla mutabakat temini suretiyle veya diğer şekil ve suretlerle yapmak, bu işler için tesisler kurmak, inşa etmek kuruluşlarla ortaklık kuracak veya doğrudan doğruya yaptırmak.

3) İşletmeleri: Pazaryerleri, Yürüyen Köşk Kafeterya, Engelsiz Cafe, Emekliler Cafe.

4) İstihdam: Görevi devraldığımızda hizmet işletmelerinde merkez dahil çalışan sayısı 59’du. Bu çalışanların içinde üniversite mezunu oranı sadece yüzde 7’dir.

5) Şirketlerimizin mali durumlarını: 2019 ve 2020 yıllarının ilk 5 ayını karşılaştırma imkânı bulacağız. Hizmet şirketi 2019 yılını 975 bin TL zararla kapatmıştır. 2019 ilk 5 ayı 525 bin TL zararla kapatılmıştır. 2020 ilk beş ayı 844 bin zararla kapatmıştır. Gelirlerimiz ise 2019 4 milyon 80 bin TL. 2019 ilk beş ayında 1 milyon 66 bin TL’dir. 2020 yılında 1 milyon 8 bin TL’dir.
 
6)
 Giderlerin dağılımında en yüksek kalem personel gideridir. İkinci enerji giderleri, üçüncü de malzeme alımıdır. Durumu böyle özetleyebiliriz. Personel giderinin ciro içindeki oranlarında 2019 yılında 3 milyon 332 bin TL, 2019 ilk beş ayı 1 milyon 70 bin TL, 2020 ilk beş ayı 898 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Oran olarak 2019 ilk beş ayı yüzde 64, 2019 yılı yüzde 68, 2020 ilk beş ayı yüzde 83 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi şirketin temel problemi aşırı gereksiz insan kaynağının bulunmasıdır. Bu kadar yüksek insan kaynağı ile personel giderini düşürmeden mali kaynağının düzelmesine asla olanak bulunmamaktadır.

7 ) Şirketimizin borçları
Hizmet A.Ş. işletmesinin mayıs sonu itibariyle toplam borç tutarları 5 milyon 839 bin TL’dir. Bunun dağılımı vergi 2 milyon 394 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumu 2 milyon 918 bin TL, piyasaya da 527 bin TL’dir

8) Şirketimizin alacakları:
Toplam alacak 951 bin 237 TL’dir. Bunun 288 bin 73 bin TL’si şüpheli alacaklar sınıfında olup tahsilleri mümkün görülmemektedir. Net alacaklarımız 663 bin 163 TL’dir.

Kısaca yönetimini devraldığımız şirketlerin mali açıdan son derece olumsuz tablo içinde olduğu görülmektedir. Yılların getirdiği yanlış yönetim ve müdahalelerin sonucudur. 20 yıllık geçmişi olan şirketlerimiz profesyonel yönetim anlayışıyla yönetilseydi istihdam ve hizmet kalitesi, yeni şirketlerin kurulması, marka işletme haline dönüşmesi asla sürpriz olmazdı. Kaliteli liyakatli, iş-sonuç odaklı, insan kaynaklarına sahip olmak ve günün tüm imkânlarından yaralanmasını beceren yönetime sahip olmaktan geçer. Yeni yönetim olarak tarihimizde görülmemiş olumsuzlukları içeren bir süreçte sorumluluk almış bulunmaktayız.

 Kısaca özetlersek
1) Ülkemizi ve dünyayı derinden sarsan Pandemi sorunu
2) Son derece olumsuz mali tablolar
3) İtibarları ortadan kalkmış şirketler.

Pandemi öncesinde de yaşanan ekonomik sıkıntılar sadece Yalova Belediyesinden gelecek desteklere göre faaliyetlerini sürdüren anlayışın değişmesi gerekmektedir. Pandemi dolayısıyla işletmelerin gelirleri neredeyse sıfıra düşmüştür. Bu sure içinde çalışanlarımızın ücretlerini geç de olsa vermek en büyük teselli olmuştur. Bunun yanında borçlarımızın verememek en büyük olumsuzluk. Alacaklarımızı alamamak nakit akışımızı etkilemiştir. Dolayısıyla kısaca belirtmeye çalıştığım bu olumsuzlukları kısa sure içinde gidermenin mümkün olamayacağını kamuoyunun bilmesini isterim.

Bu sorunları azaltmak için bu güne kadar yapılan tüm olumsuzlukların giderilmesi gerekir. Kısaca radikal değişimler yapmalıyız. Bu sebeple yönetim kurullarımızda dönemimizle ilgili belirlediğimiz ana hatları sizlerle paylaşmak isterim. Şirketlerimizin misyon, vizyon ve yönetim kültürümüz belirlenmiştir.

Misyon: Tüm işletmelerimiz halkımızın beklentilerini yerine getiren bir yapıya kavuşmasıdır. Klasikleşen temel sorunları kökünden sökerek atmak misyonumuzdur.

Vizyon: Operasyonel mükemmeliyeti, sürdürebilirlik, verimlilik ile sağlayabilmek ve şirketleri marka işletmeler haline getirebilmek.

Yönetim kültürü: Şeffaflık hesap verilebilirlik, güvenirlik, adil olmak üzerine inşa edilecektir. Toplumun tüm kesimlerine hesap vermek, denetim mekanizmasını oluşturmak temel ilkemizdir. Bilgi kirliliğine izin vermeden her turlu bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağız. Strateji belirleme, delegasyon, entegrasyon, çalışan katılımı, çalışan gelişimi sentezi olacak bir sistem hakim kılınmaya çalışılacaktır. Bunları yönetim kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız, belediyemiz ile kaliteli iletişim kurarak yapacağımıza emin olabilirsiniz.

Dönem sonuna kadar yapacaklarımız kısaca;
1) Şirketlerimizin kurumsal alt yapılarını oluşturmak üzerinde yoğun çalışılacaktır.

2) Yönetim Sistemleri oluşturulacaktır. Kalite yönetim, bilgi güvenlik ve KVKK sistemleri etkin bir şekilde oluşturularak kullanılacaktır.

3) Her aşamada operasyonel mükemmeliyet kültürü uygulanacaktır.

4) Bunun sonucunda yükselen gelirler, düşen giderler ve hemşerilerimizin artan memnuniyeti ile birlikte şirketlerin bilançoları olumlu yönde değişecektir.

5) İşletmelerimizi markalaştırma üzerinde yoğun çalışılacaktır.

6) Yalova da herkesin yararlandığı pazar yerlerini her açıdan standartını yükselterek bölgemizde cazibe merkezleri olması için tüm ilgili paydaşlarla
çalışılacaktır.

7) Tüm Y.K üyelerimizin belirlendiği işletme sorumluluk görevleri ile konular çok hızlı bir şekilde ele alınarak sonuç odaklı bir kültür içinde olunacaktır.

8) Son derece yetersiz bilgi işlem alt ve üst yapısı günün teknolojisinde uygun bir şekilde yenilenecektir.

9) Web sayfalarımız ve instgram paylaşımlarımız güncel ve beğenilir bir çizgide olacaktır.

10) Tatilpark yılın 12 ayı hizmet verecek bir yönetim anlayışına girecektir.

11) Yürüyen Köşkü geçtiğimiz yıl sadece 58.000 ziyaretçi ağırlamıştır. Hedefimiz Yalova'nın toplam nüfusu olan 300.000 kişinin ziyareti için etkin girişimlerde bulunacaktır.

12) Ayrıca Yürüyen Köşk satış reyonu da en kısa sürede faaliyete geçecektir.
Özetle;

Dönem Sonu İtibariyle Son Derece Olumsuz Hadiselerin Yaşandığı 2020 Yılın Da Bilançolarımızı Olumlu Yönde Tersine Çevirmek İçin Tüm Birikimiz Ve Kaynaklarımızla Çalışacağız.
 
Ana işverenimiz olan Yalova Belediyesinden başta Başkan Vekilimiz olmak üzere tüm birimlerinden gördüğümüz yakın ilgi ve destek için kendilerine Yönetim Kurullarımız adına teşekkür ediyoruz.

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ

FOTO GALERİ